Vi som arbetar här

Vi är sju personer som arbetar på årsbasis på Stiftelsen Malmö Sommargårdar, vi ser till så att både uthyrningarna och kolloverksamheten fungerar och utvecklas.

Vi har tre vaktmästare som sköter vårt underhåll, tar hand om våra ägor och håller stugorna i bra skick. Vaktmästarna är Bengt, Esbjörn och Bertil.

Carina och Linda sköter uthyrningarna och städet uppe i Barnens by, Ottarp och Lövestan och ser till så att alla stugor är städade och fina.

Vi är två verksamhetsledare, Stina och Marie, som har verksamhetsansvar och arbetar med styrelsens uppdrag till verksamheten.