Styrelsen för Stiftelsen

Stiftelsen Malmö Sommargårdar leds av en styrelse som består av tio invalda fritidspolitiker från Malmö Stad med representation från Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. I styrelsen har socialdemokraterna majoritet.

Styrelsens träffas sex gånger per år för att diskutera stiftelsens uppdrag och verksamhet.

Till styrelsens förfogande finns ett kansli. Alla verksamhetsfrågor hänvisas till kollo@malmo se

Styrelsens ordförande heter: Rose-Marie Gudmundsson(S) och nås på: rosemarie.gudmundsson@gmail.com

Styrelsens vice ordförande heter Ingrid Gunnarson (M) och nås på:
ingrid@gunnarson.biz