GDPR

Viktig Information till Föräldrar/Vårdnadshavare 

I maj 2018 trädde en ny dataförordning, GDPR i kraft. Det innebär att den information vi fått av dig/er via ansökningsblanketten och mail hanteras på ett sätt så att du/ni skall känna er trygga. Du/ni har redan på ansökan kryssat i att vi får registrera ansökan. Men vad händer sedan? 

  • När ditt barn fått en stugplacering får ditt barns stugpersonal en lista på vilka barn som skall vara på deras stuga. På den listan finns namnet på ditt barn, ena förälderns namn, telefonnummer och adress samt om någon allergi eller specialkost förekommer. Allergi, specialkost samt om barnet har en sjukdom som är relevant för stugpersonalen är preciserat vad för allergi och vad för specialkost. Ansökningsblanketten som du fyllt i finns på respektive ställes kontor. 
  • Datafilen där alla barn är inskrivna har bara verksamhetschef och verksamhetsledare tillgång till. 
  • Listorna som stugorna får ut slängs i samband med att kollo stänger. 
  • Datafilen tas bort 14 månader efter innevarande års kollo. 
  • Ansökningsblanketterna sparas på kontoret i Malmö fram till nästkommande sommar då det lämnas i Hästveda för vidare förvaring.
  •  Information via mail sparas till efter sommaren då den raderas. 
  • Skulle något hända ditt barn skrivs incidentrapporter. Denna rapport sparas på respektive kontor tills kollo stänger då den förvaras i Malmö i 14 månader 
  • Ni som vårdnadshavare har möjlighet att begära ut informationen som finns om era barn, ni har även möjlighet att begära att information tas bort eller redigeras. 

Stiftelsen Malmö Sommargårdar 20200614