Viktig information till målsmän för barn som varit på kollo i Hästveda tur 2.

Viktig information till målsmän för barn som varit på kollo i Hästveda tur 2.

Det har kommit oss till känna att ett barn fått vattkoppor under kollotur 2. Var därför extra uppmärksamma på eventuella symtom på vattkoppor under de närmsta veckorna efter ditt barns hemkomst från kollo.

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta undertecknad på kontoret i Hästveda, under period 3 – den 21/7-3/8. Kontoret har telefonnummer 0723-526069

Vänligen Legitimerad sjuksköterska Madeleine Nilsson