När får jag veta om jag kommit med på kollo?

Nu kommer alla ansökningar in till oss och vi börjar vårt arbete med att placera ut barnen på kollo.

Kring den 15 april skickar vi brev hem med besked om man kommit med på kollo eller inte. Om man inte kommer med i första uttagningen kan man anmäla sig som reserv.

Om ditt barn får en plats som ni inte kan utnyttja är det viktigt att ni lämnar återbud så platsen kan gå till ett annat barn.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Med vänlig hälsning Elisabeth Vestergård och Malin Gillberg